Tri Kỉ Hay Là Tình Yêu?

Giới thiệu truyện:

Nội dung câu truyện của tác giả chỉ là giả tưởng và không có thật, chủ yếu là mượn lịch sử để tự mườn tượng ra câu truyện là mượn nhân vật thổi hồn vào truyện thôi Truyện chỉ nằm ở mức tưởng tượng đồng thời không viết quá giới hạn và sẽ dùng từ ngữ hoa mĩ để miêu tả

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: