[Trans/Edit - BJYX] Giới giải trí không thực tế lắm

Giới thiệu truyện:

*Hiện thực hướng, giới giải trí, xào CP, HE. Tên gốc: 不怎么写实的娱乐圈 Tác giả: 氢氧化钾@lofter Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, cấm mang đi đâu.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: