Trái Tim Của Sói

Đăng bởi: ThoPhng091

Cập nhật: 17-06-2016


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

- " Sói cả đời của nó chỉ yêu duy nhất một người con gái. Cho dù người đó có chết đi có vĩnh viễn rời khỏi nó thì trái tim nó vẫn sẽ không thay đổi. " Mãi cho tới bây giờ cô mới hiểu được í nghĩa của câu nói đó!

Danh sách chương: