[ Tống ] Ta là Best phản diện.

Giới thiệu truyện:

Cooca là nhân vật phản diện của mọi loạt phim. Cooca là nữ phản diện toàn năng do một hệ thống lựa chọn. Luôn làm cho nữ chủ trở nên hào nhoáng, lộng lẫy. Tuy là nữ phản diện toàn năng thế nhưng lại chả toàn năng chút nào. Thân hình kém xa nữ chủ, nhờ thế mà tăng bốc những người đó. Có một điệu cười mang tính chất phản diện. 'Ehehehe' Nhân vật chính: Yurisoma Cooca. Thể loại: ngược(?), np(?), hệ thống,.... Phối hợp: Conan, KnB, KHR, Hxh, Naruto, Pot,...

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: