tôi viết thơ cho những ngày trôi đi vội vã.

Giới thiệu truyện:

- như tiêu đề, là những bài thơ tôi viết cho bao tháng ngày trôi đi vội vã. - thơ đã "xuất bản" sẽ không chỉnh sửa.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: