Tôi Thích Tin Tức Tố Của Cậu - Dẫn Lộ Tinh

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Dẫn Lộ Tinh Độ dài : 72 chương + 4 phiên ngoại Tình trạng : Đã hoàn thành Thể loại : ABO, hiện đại, ngọt sủng, vườn trường, HE Nhân vật chính : Đoạn Gia Diễn x Lộ Tinh Từ Bản dịch không mang bất cứ mục đích thương mại nào và chỉ đúng 80-90%. Chưa được sự cho phép của tác giả, nếu có vấn đề gì về bản quyền mình sẽ xoá truyện.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: