Tôi Là Đạo Sĩ (SS4)

Giới thiệu truyện:

Sau khi trải qua cuộc đại chiến giữa pandaka và atula vương , Nguyễn Điệp chính thức trở thành đạo sĩ. Nhưng bỗng nhiên từ Mao Sơn Tông xuất hiện một đạo sĩ trẻ đến hỏi tung tích của hai pháp bảo : Phá Hồn Kiếm và Kính Chiếu Yêu. Mà muốn tranh giành pháp bảo thì có một điều kiện : Diệt Cương Thi...

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: