Tôi Là Đạo Sĩ (SS3)

Giới thiệu truyện:

Sau khi từ Nam Định trở về Hà Nội , Nguyễn Điệp quyết định gia nhập cục tâm linh miền bắc. Tưởng là có thể chuyên tâm nghiên cứu đạo thuật thì những dư âm của sai lầm ở Quất Lâm vẫn đeo đuổi hắn...

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: