Tổ chức scp

Đăng bởi: HuyenDang644

Cập nhật: 04-05-2021

Tag:#scp


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

vô tình xuyên ko vào thế giới đầy dãy nguy hiểm này nơi chính chúng ta tạo ra chúng. Và cô là người mạnh nhất

Danh sách chương: