Thương Tiến Tửu [Mều | miabaimaomi]

Giới thiệu truyện:

Tên truyện: Thương tiến tửu Tác giả: Đường Tửu Khanh Couple: Tiêu Trì Dã, Thẩm Trạch Xuyên / Tiêu Sách An, Thẩm Lan Chu Chuyển ngữ: Mều~miabaimaomi~ Văn án: Phóng đãng bại hoại công tử bột x Có thù tất báo mĩ nhân thụ Chó dữ gặp chó điên. Trung Bác sáu châu bị chắp tay dâng cho ngoại địch. Thẩm Trạch Xuyên nhận áp giải vào kinh thành, sa cơ lỡ vận bị người người đánh đập. Tiêu Trì Dã nghe tin, không cần người khác động thủ, tự mình đạp cho Thẩm Trạch Xuyên biến thành ma ốm luôn. Ai biết được con ma ốm này quay đầu một cái, cắn cho hắn máu tươi đầm đìa. Hai người từ lúc này đã kết nên ân oán, cứ gặp nhau là phải cắn. 1v1, HE, HE, HE. -----KHÔNG SAO CHÉP! KHÔNG CHUYỂN VER! KHÔNG ĐĂNG LẠI! Ghi nguồn khi đăng đoạn ngắn pls!----- Wattpad và WordPress miabaimaomi là nơi chính chủ đăng tải truyện. Xin hãy làm người đọc có văn hoá và mang lòng chân thành, đọc ở nơi chính chủ đăng. ----

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: