Thương Tiến Tửu [Mều | meumoon]

Giới thiệu truyện:

Tên truyện: Thương tiến tửu Tác giả: Đường Tửu Khanh Couple: Tiêu Trì Dã, Thẩm Trạch Xuyên / Tiêu Sách An, Thẩm Lan Chu Chuyển ngữ: Mều~miabaimaomi~ Văn án: Phóng đãng bại hoại ăn chơi công x Có thù tất báo mĩ nhân thụ Chó dữ gặp chó điên. Sáu châu Trung Bác bị chắp tay dâng cho ngoại địch. Thẩm Trạch Xuyên nhận áp giải vào kinh thành, sa cơ lỡ vận bị người người đánh đập. Tiêu Trì Dã nghe mùi mò tới, không cần người khác động thủ, tự mình đạp cho Thẩm Trạch Xuyên thành ma ốm luôn. Ai biết được con ma ốm này quay đầu một cái, cắn cho hắn máu tươi đầm đìa. Từ lúc này hai người đã kết thù sâu, cứ gặp nhau là phải cắn. "Vận mệnh muốn ta cố thủ tại nơi này cả đời, nhưng đây không phải con đường ta lựa chọn. Cát vàng vùi mất huynh đệ ta rồi, ta không muốn tiếp tục thần phục mệnh hư vô. Thánh chỉ không cứu nổi lính của ta, triều đình không nuôi nổi ngựa của ta, ta không nguyện liều mạng vì nó nữa. Ta muốn vượt qua ngọn núi kia, ta phải chiến một trận vì chính mình!" 1v1, HE, HE, HE. -----KHÔNG SAO CHÉP! KHÔNG CHUYỂN VER! KHÔNG ĐĂNG LẠI!----- Wattpad và WordPress meumoon là nơi chính chủ đăng tải truyện. Xin hãy làm người đọc có văn hoá và mang lòng chân thành, đọc ở nơi chính chủ đăng. ----

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: