Thị Cưng Chiều Mà Yêu Kiều (Edit - Hoàn)

Đăng bởi: Beta115

Cập nhật: 24-05-2019

Tag:#hvan#songtính#đammỹ


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

đam mỹ, H văn, song tính,..... bản cv thuộc về nhà Kamui_chan (đã xin phép) bản dịch được đăng trên wattpad và wordpress cá nhân WARNING: truyện NAM×NAM, không thích click back, không repost, không report, không chuyển ver.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: