THE9 Short Horror Stories

Giới thiệu truyện:

những mẫu truyện kinh dị về THE9

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: