[textfic] i-land | chung cư

Giới thiệu truyện:

bọn bây định biến cái khu chung cư này thành cái chợ hả? warning: không dành cho thanh niên nghiêm túc, một vài đoạn chắc hẳn sẽ có chửi thề một chút, ai dị ứng vui lòng clickback.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: