textfic| hảo đa vũ| santa x lưu vũ| hội trưởng uy nghiêm

Giới thiệu truyện:

_:('ཀ'」 ∠): thích ai không thích, lại thích phải hội trưởng câu lạc bộ múa truyền thống có sức ảnh hưởng lớn nhất nhì trường!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: