[TaengSic] Dạy Ta Cách Yêu Ngươi [Hoàn]

Giới thiệu truyện:

Hai nhà Kim, Trịnh cùng nhau đứng đầu vùng phía Nam. Nếu Trịnh gia là về kinh tế thì Kim gia chính là nổi tiếng có thế lực trong giang hồ. Ngoài mặt nước sông không phạm nước giếng nhưng thực chất bên trong không ngừng tìm cách đối phó đối phương, ý đồ một mình chiếm lĩnh cả một vùng.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: