Sưu Tầm Bài Hát Lời Việt Và Bài Hát Song For TFBOYS (Quyển 2)

Đăng bởi: Cannas_Zhang

Cập nhật: 24-02-2020

Tag:#cannas#tfboys#thơ-ca


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tứ Diệp Thảo yêu thích nhạc Song Cover Lời Việt + Song Clover & Song For của 3BB nhà thì ủng hộ Cannas! Mượn Lyrics cover nhớ để lại cmt, và hỏi nguồn đầy đủ nhé!!! Lyrics cop: Kenny Wu, Thiên Mayy, Giang Crab, Mei Yuan, Vy Vi, Hạc Phính, Soo Bin, Khải Hạnh, Nashi, Canna's Karry's, Min Ho Lam, Phương Jollie, Mắm Clover, Chang Karry, Wei Mei Clover, Xích Đu Love,..................

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: