Sưu Tầm Bài Hát Lời Việt Và Bài Hát Song For TFBOYS (Quyển 1)

Giới thiệu truyện:

Tứ Diệp Thảo yêu thích nhạc Song Cover Lời Việt + Song Clover & Song For của 3BB nhà thì ủng hộ Cannas! Mượn Lyrics cover nhớ để lại cmt, và hỏi nguồn đầy đủ nhé!!! Lyrics cop: Kenny Wu, Thiên Mayy, Giang Crab, Mei Yuan, Vy Vi, Hạc Phính, Soo Bin, Khải Hạnh, Nashi, Cannas, Lam Min Ho, Phương Jollie, Mắm Clover, Chang Karry, Wei Mei Clover,......

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: