Sủng nữ - Ngọt mịch trái bưởi (Xuyên - trọng sinh)

Đăng bởi: trannguyetly

Cập nhật: 21-03-2015


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tướng môn nhiều ra nữ hán tử. Lão tướng quân phát hiện, cầu hôn lúc hăng hái, anh tuấn tiêu sái Hầu gia cửa, cưới con gái mình sau, mỗi một người đều biến thành sợ vợ... Một lão tướng quân bắt đầu định chế mới tộc quy: "Cho lão phu cưng chiều, cưng chiều đến bầu trời, cưng chiều đến trên mặt trăng đi, cưng chiều đến trên thái dương đi, lão phu cũng không tin cưng chiều không ra một cái ngọt ngào , mềm mại muội tử!" Một soái cha: "Thế tử quá ương ngạnh? Hoàng tử quá ngạo kiều? Ngươi muốn dạy bọn họ như thế nào trở thành mềm nam? Đi đi, dụng tâm giáo, cha cưng chiều ngươi!" Một mỹ nương: "Nương chính là muốn đem ta tiểu kiều nữ cưng chiều đến không có bên cạnh , sợ cưng chiều quá cao té xuống? Không có việc gì, nương bảo ngươi kia bốn người ca ca một người đứng một phương vị, tùy thời chuẩn bị đón lấy ngươi!" Một xuyên qua nữ bày tỏ nằm mơ đều cười bất tỉnh, không tranh không đấu, cuộc sống ngọt ngào Mật Nhi... Có thể vì sao luôn luôn Bạch Liên hoa ra nước bùn mà té thành cẩu sực cứt? Loại tiểu thuyết đừng: Xuyên qua trọng sinh Khởi điểm VIP2015-03-14

Danh sách chương: