[sth bored]

Giới thiệu truyện:

Như cái tên, đây là vài thứ nhảm nhí mà au viết ra Bao gồm văn án, truyện nhảm shiet và thêm vài cái tâm sự tuổi hồng

Danh sách chương: