[SOPE][SE] Lời Hứa

Giới thiệu truyện:

"Hằng năm chúng ta cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa nhé !" Lời hứa của anh với tôi cũng đã thực hiện được Nhưng là một người ngắm trong nước mắt, một người đi vào giấc ngủ ngàn thu. Nhưng hai bàn tay vẫn nắm chặt không rời.

Danh sách chương: