Sâu Không Lường Được

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Wy Tử Mạch Thể loại: Hiện đại, cao H, cường công cường thụ, ABO song A, HE. Edit: https://shjnotaku.wordpress.com/2016/04/03/sau-khong-luong-duoc/ Văn án Alpha công ngụy trang thành một Beta, đem một Alpha đỉnh cấp thao thành chính mình chuyên chúc Omega cố sự. ĐĂNG TRUYỆN VỚI MỤC ĐÍCH TỰ THẨM _(:3 / <)_ và chưa có sự cho phép của nhà edit, mình đăng để đọc off thôi, ai ghé vào bản đăng lậu này của mình thì nhớ bấm vào link bên trên để ủng hộ editor nhá :>>>

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: