[ ReiShi ] レモン | Em Còn Đợi Anh Không?

Giới thiệu truyện:

Mãi cho đến sau này, khi tất cả mọi điều tồi tệ đã biến mất quanh em. Thì xin em hãy bước tiếp và đừng nhìn lại phía sau nhé em. Vì em chẳng bao giờ có thể hiểu 'Anh yêu em đến mức nào đâu'. 「 そのすべてを愛してた あなたとともに 」 ( anh vẫn sẽ yêu những khoảng khắc có em bên cạnh ). *tên gốc là: ReiShi - L e m o n. Nhưng sau một thời gian, mình đã sửa lại để phù hợp với nội dung câu chuyện hơn.

Danh sách chương: