(Quyển 2 - Edit) Mau xuyên: Boss thần bí đừng trêu chọc lung tung

Giới thiệu truyện:

Tình trạng Edit: Đang lết...đang bò Từ thế giới thế giới 12 - Bạn trai tôi là zombie Hán Việt: Mau xuyên nghịch tập: Thần bí BOSS, đừng loạn liêu Nguồn: Wikidich.com - Ánh Nguyệt Tác Giả: Vân Phi Mặc Editor: ChanChan Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng Edit: Đang lết...đang bò Từ thế giới thế giới 12 - Bán thú Lịch đăng: Không cố định ngày hàng tuần, còn bao nhiêu chương thì mị hỏng biết. 😳😳 Nữ chủ: Hệ thống, không phải đã nói nhiệm vụ hoàn thành có thể rút lui sao, đại Boss theo sau là thế nào hả?! Hệ thống: 【 Đang giả chết......】 Nữ chủ tức giận nói: Cậu còn giả chết, có tin tôi đánh chết cậu thật không! Hệ thống: 【 Kiên quyết tiếp tục giả chết......】 Boss phúc hắc: Ngoan, nương tử, em đi nghỉ đi, chuyện nhỏ này để vi phu xử lý. Hệ thống: 【 Lệ rơi đầy mặt giả chết tiếp......】 Đây là một hệ thống hố cha, mỹ danh là giúp nữ chủ báo thù, thật ra là hố nữ chủ, đẩy nàng đến vị diện đang có bug, bị đại Boss phúc hắc gây rối! 【 sủng văn, 1v1, sảng văn, nhẹ nhàng hài hước】 Nguồn văn án: Bạch Diệp Thảo - ShiroiHiou * mình chỉ edit sau thế giới 11 - Bạn trai tôi là Zombie, hãy ghé qua nhà editor Bạch Diệp Thảo ( ShiroiHiou ) để đọc phần trước đó nhé. ** Truyện được đăng với mục đích phi thương mại, tranh công.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: