QUẤY RỐI [cao h/ thô tục]

Giới thiệu truyện:

series lấy chủ đề quấy rối, nhiều bối cảnh và thế giới khác nhau. đủ mọi thể loại thô tục: sinh tử, bdsm, rape, song tính, thú giao, quyền giao... có cả nô lệ và thuận phục nữa đấy! khẩu vị nặng, cân nhắc khi đọc! truyện do mình viết để thoã mãn thúc tính thôi. nó thật sự rất nặng, kiểu say đéo với thiên đường luôn đấy, cân nhắc kỹ.

Danh sách chương: