[Ma Đạo Tổ Sư] Quá Trình Tự Vả Kim Tử Hiên X Hiểu Tinh Trần Về Chưa?

Đăng bởi: duyenhe

Cập nhật: 27-11-2019


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Au:Duyenhe Dựa theo nhân vật trong Ma Đạo Tổ Sư, cốt truyện có chút thay đổi, đi theo quá trình tự vả của Kim Tử Hiên mà dặm mắm thêm muối, vắt nước cốt chanh tẩy trắng những người ta ta và hắc đen những người ta ghét. Nhân Vật Chính phần một: Kim Tử Hiên x Giang Yếm Ly Tiết Dương x Hiểu Tinh Trần (từ chương thảo mộc trở xuống) Nhân vật phụ: Giang Khẩu Nghiệp, Ngụy Make Color, Lam Quân Sư, Lam Vô Vị, Nhiếp Vô Dụng, Kim Cà Khịa, Kim lật bánh trán, Tiết Dê, Hiểu Đạo Chảng và một số nhân vật khác

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: