Pokemon_Cuộc hành trình vô tận

Giới thiệu truyện:

Truyện dành cho những ai từng xem Pokemon phần XYZ và cho fan Satoshi x Serena. Nghiêm cấm tuyệt đối các fan Kasumi và fan Kasumi x Satoshi vô đọc. Nếu có ảnh hưởng, tg sẽ ko chịu trách nhiệm vì đã cảnh báo trước. Lưu ý : tg ko nhận gạch đá của những fan này. Truyện chỉ mang tính chất giải trí

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: