poem / kiss while your lips are still red

Giới thiệu truyện:

Hãy hôn đi, khi môi em còn đỏ Khi người còn lặng im Yên nghỉ đi em, khi lồng ngực còn trinh nguyên, trần trụi Nắm lấy tay ai đi em, khi tay em còn chưa vấy bẩn Chìm sâu trong mắt nhau khi mắt em vẫn nhắm nghiền Yêu đi em, khi màn đêm còn che giấu bình mình tàn úa. - while your lips are still red / Nightwis. ___ Poem by KILIG.

Danh sách chương: