Phúc Tấn thuần phu ký

Giới thiệu truyện:

Tác giả : Trà Hoa Nữ Edit: Hoằng Vũ Văn án: Sách sử nói: Ung Chính mặt lạnh bạc tình sủng thiếp không yêu thê. Trang Uyển cười " Nam nhân trong thiên hạ đều giống nhau. Dưới giường kính cẩn trên giường giáo huấn, chống mắt xem Tứ phúc tấn làm sao giáo huấn Tứ gia?!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: