phù thủy xuyên không dị giới

Đăng bởi: Lee7vu

Cập nhật: 20-05-2018


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

rảnh rổi sinh nông nổi nên viết cho vui thôi . mà cũng có thể coi đây là phàn 2 của bộ trước và còn tiếp diễn của tôi có một cái tên củ chuối là <<bị quăng sang thế giới khác>>. nói trước có ai đọc bộ đó thì 10 chap đầu thì rất thảm về văn chương đấy .

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: