[On-going] Thư ký Park làm sao thế?

Giới thiệu truyện:

Có đôi khi Phó Chủ tịch Kang thực sự không thể hiểu nổi Thư ký đại nhân nhà mình. Thư ký Park: Giám đốc Shon và Giám đốc Bae, thích thì chèo không thích cũng chèooooo, mỗi ngày đi làm là một ngày vuiiiiiiiii

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: