Ở dị giới tôi là kẻ bất tài... Mà khoan, tôi sẽ bá đạo theo một cách khác !!

Giới thiệu truyện:

Youji Hirosuke, một thanh niên với trí não vượt trội thi vào trường cao trung quốc gia. Bỗng một ngày cậu được triệu hồi sang thế giới khác với những chỉ số sức mạnh bê bết và hai kĩ năng: Tạo Tác và Chuyển Đổi Vật Chất. Cậu sẽ làm gì ở đó với hai kĩ năng này?

Danh sách chương: