[博君一肖] Nuôi Nhầm Sư Tử Rồi! | 養错狮子了!

Giới thiệu truyện:

Nhân vật : Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác Thể loại : Ngọt, sủng, nhân thú Nội dung : Tiêu Chiến nhặt một con mèo hoang ngoài đường về nuôi. Hóa ra đến cùng lại là một chú sư tử. ------ HÓA OCC - DỊ ỨNG CLICK ❌

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: