Nữ xứng cự tuyệt đương pháo hôi

Đăng bởi: QynLee

Cập nhật: 28-03-2021

Tag:#kocp#mauxuyên


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Hán Việt: Nữ phối cự tuyệt đương pháo hôi Tác giả: Tử Viết Dữ Thi Vân Tình trạng: Còn tiếp Thể loại: Nguyên sang, Không CP, Hiện đại , OE , Tình cảm , Xuyên việt , Xuyên nhanh , Xuyên thành nữ phụ , Thăng cấp lưu , Pháo hôi , Nghịch tập Nguồn copy : https://wikidich.com/truyen/nu-xung-cu-tuyet-duong-phao-hoi-XL1IDVS4CHTJckPe Văn án: Tiểu trong suốt học sinh trung học khương ve, trong cuộc đời cầm một tay lạn bài. Cha mẹ bất tường, ở cô nhi viện trung lớn lên, dựa vào cô nhi viện giúp đỡ miễn cưỡng đọc được sơ trung tốt nghiệp. Cô nhi viện kinh doanh khó khăn, không có cách nào gánh nặng nàng cao trung học phí, khương ve gặp phải tốt nghiệp liền bỏ học vận mệnh. Đang lúc khương ve tuyệt vọng thời điểm, một cái quang đoàn từ trên trời giáng xuống mà tạp tới rồi khương ve trên đầu. Chỉ cần khương ve cùng nó ký kết khế ước, đến một đám tiểu thế giới hoàn thành nhiệm vụ, khương ve là có thể đủ học được tương ứng kỹ năng, lấy này tới thay đổi tự thân, từ đây khương ve đi lên chinh phục biển sao trời mênh mông hành trình...... Tác giả tự định nghĩa nhãn Dốc lòng thăng cấp văn pháo hôi nghịch tập

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: