[Nữ phụ văn] Ta mệt rồi...

Giới thiệu truyện:

Trích đoạn: "Ta chỉ muốn hỏi chàng: trong lòng chàng đã từng có ta không?" "Một nữ nhân như ngươi ta không muốn dính líu, tốt nhất ngươi nên chết tâm đi." --------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Em không có làm mà, tại sao không ai chịu tin em?" Chát!!! "Cô đừng có lừa gạt chúng tôi, em ấy chẳng làm gì sai cả, kẻ sai chính là cô!!"

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: