(Np) Mỹ nhân ôn hoà là chị của nam chính

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Duệ Ái Mẫn Na Thể loại: xuyên không tiểu thuyết Couple: Vu Tịnh Nhã x np Tình trạng: Đang cập nhật (đã sửa đổi vài chương) Văn án: "The human soul has still greater need of the ideal than of the real. It is by the real that we exist; it is by the ideal that we live." 《Linh hồn thẳm sâu của con người vẫn luôn cần lý tưởng hơn thực tế. Chúng ta tồn tại nhờ thực tế, nhưng chúng ta sống vì lý tưởng.》

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: