nơi chôn giấu nỗi niềm

Giới thiệu truyện:

tôi đây chẳng phải là thi sĩ. tôi chỉ là một kẻ yêu thơ, mượn thơ để lưu lại cảm xúc của chính mình. Có khi nào Người vô tình đọc được thơ tôi Ở đâu đó, nơi tôi cất giấu Có hiểu được ý thơ đôi phần Và nếu không Liệu có đọc thêm dăm ba lần?

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: