NCT RANDOMLY- The Things NCT didn't say

Giới thiệu truyện:

NCT randomly- the things NCT didn't say! NCT random fact/ những mẩu chuyện nhỏ dễ thương/ bài tổng hợp về NCT theo chủ đề và tất nhiên không theo thứ tự thành viên. So với fact, thì đây giống ghi chép hơn, mình căn bản muốn lưu lại câu chuyện nhỏ, thói quen nhỏ của 23 người, nhân lúc người còn sát cạnh người, tay còn nắm tay, tim còn hướng về một nơi.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: