(NBN-MX-NC) Chỉ Ngã Nhạc Tình.

Giới thiệu truyện:

Tên Truyện: Chỉ Ngã Nhạc Tình. Dịch Nghĩa: Hãy Vào Bể Tình. Thể Loại: Nữ Biến Nam, Mau Xuyên, Tu Chân, Hiện Đại, Cổ Đại, Dị Giới, Mạt Thế, 1x2, 1x1, 1xN, HE vs SE và OE. Nhân Vật Chính: Tuyết Thư Thần - Đông Quân Hi Túc, Ít Hoàn Bối, Trắc Phích Cẩn, Tiêu Tây Én. Nhân Vật Phụ: Không Rõ. ~ [14] ~

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: