Naruto Fanfic - Team 7 Forever Friend~! Cuộc gặp gỡ giữa tương lai và quá khứ

Giới thiệu truyện:

Tình bạn của Dai Nana Han dù thời gian có trôi, thời đại có thay đổi như thế nào thì họ vẫn luôn là bạn ~!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: