Mỗi Ngày Đều Tại Cứu Vớt Ngược Văn Thụ - Điện Thượng Bất Điện Hạ

Đăng bởi: Banhket4

Cập nhật: 29-11-2019


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Mỗi thiên đô tại chửng cứu ngược văn thụ Chủ công, hiện đại, hoan hỉ oan gia, điềm văn, nhanh xuyên Tích phân: 95,381,656 Nguồn: Tấn Giang ๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 86 tuổi + 2 lần chết lâm sàn ๖ۣۜNhử mồi Trên thế giới này có như vậy một loại văn, vai chính mỗi ngày đều tại bị các loại cả người ngược hoặc là tại bị các loại cả người ngược trên đường, thần kỳ chính là, này văn kết cục cư nhiên có thể he! Trên thế giới này có như vậy một loại sinh vật, người mình thích tái làm sao tra, hắn như trước lựa chọn không hề tự tôn yêu đối phương, loại sinh vật này có một cái thân thiết biệt hiệu: Tiện thụ. Hạ Quy duy nhất nhiệm vụ chính là, nhượng tiện thụ rời xa tra công, đồng thời hắn còn muốn cưng chìu tiện thụ, đem tra tiện nội dung vở kịch xoay chuyển vi ngọt sủng nội dung vở kịch. Xuyên đến thủ hạ tác giả ngược văn bên trong Hạ Quy sâu đậm rít một hơi thuốc lá, biểu thị: Đây cũng quá chỉ này thảo đản rồi! Chú ý! Chú ý! Chú ý! ① chủ công văn (ta cái gì khống chế cũng không phải, cũng chỉ là đơn thuần muốn viết chính mình não động, ai sủng ai, ai truy ai đều theo chiếu nhất thời hưng khởi não động đi TVT, sợ giẫm lôi cũng đừng tiến vào, ngươi tốt mà ta cũng tốt, cảm tạ hợp tác) ② cái thế giới thứ nhất thụ là cái tự ti đáng yêu bao, cảm thấy được tính chuyển bg không không khỏe cũng đừng tiến vào. ②1v1, tuy rằng mỗi cái thế giới thụ tính cách bất đồng, mà xác thực là một người Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Hạ Quy ┃ vai phụ: ┃ cái khác: https://khotangdammy

Danh sách chương: