Mỗi Đêm Một Câu Chuyện Tâm Linh

Đăng bởi: DuongHaiLong88

Cập nhật: 13-09-2016


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Mỗi đêm một câu chuyện tâm linh - Đường Hải Long (Tiểu Hỏa Long) Nội dung: Tổng hợp tất cả các mẫu truyện ngắn bao gồm những câu chuyện từ trải nghiệm, chứng kiến, sáng tác và các câu chuyện truyền miệng trong dân gian do Đường Hải Long viết.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: