Mỗi Đêm Một Câu Chuyện Tâm Linh

Đăng bởi: tieuhoalong88

Cập nhật: 13-09-2016


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Mỗi đêm một câu chuyện tâm linh - Tiểu Hỏa Long (Thiện Nhân) Nội dung: Tổng hợp tất cả các mẫu truyện ngắn bao gồm những câu chuyện từ trải nghiệm, chứng kiến, sáng tác và các câu chuyện truyền miệng trong dân gian do Tiểu Hỏa Long viết.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: