√Mèo Thả Thính - KookMin

Đăng bởi: _DiiAlpha_

Cập nhật: 12-09-2018


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Kookie à , mau tới ăn em đi Một con Mèo nhỏ biến thái có kế hoạch cưa cẩm đàn anh khối trên Jeon JungKook đẹp trai ! #Không mang đi đâu dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép của tôi, tôi không nhận chuyển ver #Là KookMin, dị ứng boylove hay thuyền này tôi không tiếp. #Có H #Cmt nhận xét, góp ý, không chấp nhận việc xúc phạm người viết CHÂN THÀNH CẢM ƠN ×Dii×

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: