MAU XUYÊN: Pháo hôi nữ phụ muốn phản công

Giới thiệu truyện:

Mau xuyên: Pháo hôi nữ phụ muốn phản công Hán Việt: Khoái xuyên: Pháo hôi nữ phối yếu phản công Tác giả: Đài Chi Mộng Thể loại: Nguyên sang, Không CP, Cổ đại , Hiện đại , Tương lai , HE , OE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Huyền huyễn , Hệ thống , Xuyên nhanh , Nữ phụ , Pháo hôi , Xuyên thành vai ác , Ngược tra Hệ thống: "Chúc mừng ký chủ, tay xé bạch liên hoa +10086, vinh hoạch hủy đi CP tay thiện nghệ danh hiệu." Cố Thiển Vũ: "......" Hệ thống: "Chúc mừng ký chủ, vả mặt tâm cơ biểu +10086, vinh hoạch hủy đi CP tiểu dũng sĩ danh hiệu." Cố Thiển Vũ: "......" Cố Thiển Vũ. Hệ thống: "Chúc mừng ký chủ, ngược tra +10086, vinh hoạch hủy đi CP không ngã tiểu kim thương danh hiệu." Cố Thiển Vũ: "......" Hệ thống tỏ vẻ, luôn có điêu dân muốn hại nhà của chúng ta Thiển Vũ, hừ. P/s: bản covert nha. Ta đăng cho tiện đọc offline thôi nha=))) Yêu các nàng.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: