Mạt thế: Từng một đời chết vì yêu anh

Giới thiệu truyện:

nhìn tiêu đề vậy nhưng không phải trọng sinh,mà là xuyên không Không xuyên vào nữ phụ có kết thảm,cũng không phải nữ chính vạn người mê,hào quang chói lóa, cô xuyên thẳng vào một cô gái qua đường xuất hiện ở 4 chương đầu .... cô gái ấy có chiếc vòng giúp không gian của nữ chính không có giới hạn, vậy thôi Chết vì tang thi đoàn,nhưng,không ai biết,cô chết ,vì bảo vệ anh...

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: