[Mạt Thế] Lãm Thế.

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Thiên Lý Bất Dung. Thiên Địa Bất Nhiễm. Văn án: Tận thế đến. Lăng Tình mang dị năng hệ hỏa vượt cấp mà đánh người. Liên Hàm mở miệng một câu có thể dẫn cả một đợt tang thi triều. Mọi người: Còn muốn cho người khác sống nữa không?! Rốt cuộc các ngươi muốn gì??? Lăng Tình: Ngại quá, ước mơ của ta chính là thống trị thế giới. *** Khuất Vân lần thứ n cho một đạo sấm sét nổ nhà của Lăng Tình, vô hại cười: "Nhìn thấy tình địch mà không thể giết thật mẹ nó ngứa mắt." Khâm Dương lần nữa đem nhà Liên Hàm biến thành vườn thực vật ăn thịt, tàn khốc nói: "Người không vì mình, trời tru đất diệt." Tag: ngôn tình, nữ cường, nam cường, tận thế, dị năng. Cp: Bác sĩ bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều vật tư Khuất Vân x Miệng quạ đen Liên Hàm, Quân nhân đại thúc giá trị bạo lực kinh người Khâm Dương x Khát khao thống trị thế giới Lăng Tình. Bìa des by @Crevan_Gesso

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: