Magic is Magic - Học Ma thuật nào

Giới thiệu truyện:

*Những spell này do mình sưu tầm từ các phù thuỷ đi trước để lại, 1 số là từ spell of magic mình dịch ra, và có 1 số spell là đã thử nghiệm nên những Spell này là hiệu nghiệm nhất

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: