Luyến triều thời loạn

Giới thiệu truyện:

Nàng là mãnh hỏa trong đốm lửa, cháy rực một phương, là giai thoại bất diệt Lại sa cơ rút về thôn Ân lai, tưởng là yên bình mà sống hết cuộc đời. Cuối cùng họ vẫn âm hồn bất tán, đuổi cùng truy tận bọn ta. Trời tạo nghiệt có thể tha, nhưng người tạo nghiệt, không thể sống Nếu đã tuyệt tình, Hà cớ ta phải ôm chút thương tiếc nhỏ nhoi? Nếu ngươi diệt ta không chết, ta sẽ khiến ngươi từ thiên đường rơi xuông tận đáy của địa ngục Đừng trách ta vô nghĩa giả tình, hãy trách ngươi chọc phải ổ kiến lửa Người đời cho ta oán hận các ngươi! Nhưng ta càng hận chính ta hơn Thiện lương trong loạn thế, là tự diệt đường sống của bản thân Nay ta tỉnh ngộ trong tuyệt cảnh, thề sẽ một đao, huyết tẩy cả đông hoang.

Danh sách chương: