[LongFic/Edit][Sư Tử x Thiên Bình x Bảo Bình ver] Trường Học Vampire

Giới thiệu truyện:

Mình edit chui chưa có sự đồng ý của tác giả nên đừng đem đi khỏi wattpad . Nếu tác giả không muốn mình edit mình có thể xoá !

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: