Linh môi

Giới thiệu truyện:

Không biết ngươi nghe không nghe nói qua, trên thế giới có như vậy một loại nhân, bọn hắn cũng không cần bất kỳ thực chất tính tiếp xúc, chỉ cần một tia linh quang hoặc nhất cái ý nghĩ chợt loé lên, liền có thể được biết rất nhiều đông tây. Bọn hắn nhãn tình có thể động đi xuyên qua, rõ ràng hiện tại, kham phá vị lai. Bọn hắn có thể thấu qua ngươi mắt nhìn thấy ngươi chứng kiến, cũng có thể thấu qua ngươi mũi ngửi gặp ngươi sớm nghe, cũng có thể thấu qua ngươi lưỡi thưởng gặp ngươi sở thưởng, thậm chí có thể thấu qua ngươi tâm dò xét ngươi suy nghĩ. Này loại người, bị ngoại giới xưng là -- linh môi. Nhất câu nói giới thiệu vắn tắt: Nhất cái hành tẩu quải bức từ trong giấc ngủ say thức tỉnh chuyện xưa. Gỡ mìn tiểu bao: 1, nào đó tình tiết hội có điểm khủng bố, gan nhỏ bảo bảo nhóm xét thức ăn. 2, có lôi có tô, không có logic hòa chỉ số thông minh, thế nào sảng thế nào tả. Đối tác giả yêu cầu so sánh cao bảo bảo nhóm cũng thỉnh xét thức ăn. 3, chuyện xưa bối cảnh không tưởng, cùng hiện thực xã hội không có nhất xu quan hệ, thỉnh bảo bối nhóm chớ tùy ý thay vào. Nội dung nhãn hiệu: Linh dị thần tiên ma quái kỳ ảo ma huyễn hiện đại không tưởng Tìm tòi mấu chốt chữ: Vai chính: Phạn Già La ┃ vai phụ: Tống Ân Từ, Triệu Văn Ngạn, Trang Chân ┃ khác: Nghịch tập, đánh mặt, tay xé các lộ thần tiên ma quái

Danh sách chương: